تصاویر کفپوش های پارکینگی

  • 0

تصاویر کفپوش های پارکینگی

        گالری نمونه تصاویر پوشش ها و کفپوش های صنعتی

 

کفپوش پلی یورتان پارکینگی – ترافیکی

این محصول بر پایه رزین پلی یورتان و هاردنر ایزوسیانات تولید و ارایه می گردد. از خواص این محصول می توان به چسبندگی عالی به سطوح بتنی، فلزی، آسفالت، موزائیك و غیره اشاره کرد که بصورت یكپارچه و بدون درز اجرا میشود. مقاومت مكانیكی باال نسبت به سایش، خراش و ضربه از ویژگی های این کفپوش می باشد. ضمناً کفپوش های پلی یورتان بدلیل خواص االستیسیته و کشسانی باال به هنگام تغییر فرم فیزیكی الیه های زیرین، شكل خود را حفظ نموده و دچار ترک یا پارگی نمی گردد.

اجرای پوشش کف و دیوار

تا کنون حدود 2.5 میلیون مترمربع از این کفپوش در جهان اجرا گردیده که گواه بر کارایی مناسبت آن دارد.

1-1024x683

ویژگی ها

مقاومت مكانیكی، فشاری، ضریه ای و سایشی باال مقاومت باال در شرایط مكانیكی دشوار در برابر تنشها و شوک های وارد شده مصون نمودن محیط از آلودگی و گرد و غبار ناشی از فرسایش )Anti-Dust(

مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش )Anti-UV( سطح این مواد به گونه ای است که حتی در زمان بارندگی اتومبیل ها بر روی آن سر نمی خورند حرکت الستیك اتومبیل بر روی کفپوش پلی یورتان دارای هیچگونه صدایی نمی باشد. برای رمپ ها با استفاده از سیلیس با قطر بیشتر، از لغزیدن اتومبیل جلوگیری می شود کفپوش پلی یورتان در سطح رمپ ها بر خالف پوشش های سنتی دارای سطحی صاف و یكنواخت می باشد

برای اولین بار در ایران

این پوشش علاوه بر آب بندی کامل سطح در پارکینگ های طبقاتی، از سازه در برابر خوردگی محافظت می نماید بسیار سبك و کم حجم می باشد (ضخامت تقریبی 3 میلیمتر) این پوشش قابل اجرا بر روی سطوح بتنی و آسفالت

.می باشد و با انواع آب و هوای گرم، سرد و مرطوب سازگاری دارد

مجری تخصصی پوشش های اپوکسی

اجرای کفپوش پلی یورتان بصورت یكپارچه و بدون درز نگهداری آسان، کم هزینه به همراه قابلیت ترمیم پذیری خوب و سریع تنوع در رنگ بندی 256( رنگ) و امكان خط کشی و عالئم ترافیكی در رنگ های مختلف را دارا می باشد حداقل 10 سال عمر

photo_2017-02-24_20-45-54

 

 

 

 

residential-epoxy-101

 

 

 

نمونه اجرای کفپوش اپوکسی پارکینگی

 

 

 

polyureas-garage-flooring

 

 

20450-bigpic

 

 

pages_2015_7_26_10_52_0

 

دانه بندی سیلیس

 

 

201332162850437